वडा नं. ३

३ नं वडाको कार्यालय, साउनेचउर

वडा अध्यक्ष : श्री शम्भु निरौला

सम्पर्क नं. : ९८६८१९६६६०

सि नं पदाधिकारीहरुको नाम थर ठेगाना पद सम्पर्क नं
शम्भु निरौला  बराहापोखरी गा पा वडा नं ३ वडा अध्यक्ष ९८६८१९६६६०
गणेश परियार बराहापोखरी गा पा वडा नं ३ गा पा सदस्य ९८६१६९९०३९
सानुका राई बराहापोखरी गा पा वडा नं ३ महिला सदस्य ९८६३८०६५७४
मन माया वि क  बराहापोखरी गा पा वडा नं ३ महिला सदस्य  
दल बहादुर बस्नेत बराहापोखरी गा पा वडा नं ३ वडा सदस्य ९८६३८०६५७४