वडा नं. ४

४ नं. वडाको कार्यालय, फाक्टाङ

वडा अध्यक्ष : श्री भुवलराज राई

सम्पर्क नं. : ९८६०९४८२३५

सि नं पदाधिकारीहरुको नाम थर ठेगाना पद सम्पर्क नं
भुवलराज राई बराहापोखरी गा पा वडा नं ४ वडा अध्यक्ष ९८६०९४८२३५
भुवन सिंह परियार बराहापोखरी गा पा वडा नं ४ गा पा सदस्य  
जानुका वि क बराहापोखरी गा पा वडा नं ४ गा पा सदस्य ९८६९०५६४५७
पदमलक्ष्मी क्षेष्ठ बराहापोखरी गा पा वडा नं ४ महिला सदस्य ९८६२०५७०५०
विनोद कुमार बढाथोकी बराहापोखरी गा पा वडा नं ४ वडा सदस्य ९७४३०५५७१३