सूचना तथा समाचार

सडक मर्मतको लागि जे सि भि प्रयोग नगर्ने/नगरिने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना।।।

वराहपोखरी तालको निस्कासित नदीजन्य वस्तुहरुको ढुवानी मूल्य सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।।।

वराहपोखरी गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय बाघखोर भञ्ज्याङ, खोटाङको अत्यन्त जरुरी सूचना ।

वराहपोखरी गाउँपालिका क्षेत्र भित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुले आ व २०७४।७५ सम्म गरेका आर्थिक कारोवारहरुको लेखा परिक्षण सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।