हाम्रो गाउँपालिकाको वेवसाईट तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
53% (8 votes)
राम्रो
20% (3 votes)
ठिकै
27% (4 votes)
Total votes: 15