हाम्रो गाउँपालिकाको वेवसाईट तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
43% (3 votes)
राम्रो
14% (1 vote)
ठिकै
43% (3 votes)
Total votes: 7