FAQs Complain Problems

सूचना

सूचना तथा समाचार

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि तालिम सम्बन्धी सूचना

यहि मिति २०७५ असार ३ बाट यस बराहपोखरी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धी तालिम हुने जानकारी गराईन्छ ।

मिति : २०७५।०३।०३ देखी २०७५।०३।०३ गते सम्म 

स्थान : बराहापोखरी गाउँपालिकाको भवन

Pages