FAQs Complain Problems

सूचना

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!! (BPRM/WORKS/NCB/01/2080/081)

८०/८१ 12/06/2023 - 19:39

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना !!! (BPRM/NCB/Works/01/2080/081)

८०/८१ 11/26/2023 - 14:17

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको ७ दिने सूचना !!! (BPRM/KHOTANG/WORKS/NCB/02/2080-081)

८०/८१ 11/03/2023 - 10:36

Invitation for Electronic Bids!!! (BPRM/Khotang/Works/NCB/01/2080/081 & BPRM/Khotang/Works/NCB/02/2080/081)

८०/८१ 08/27/2023 - 11:49 PDF icon 6_Page_2080 05 10.pdf

५०% प्रतिशत मूल्य अनुदानमा प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना !!

२०७९/०८० 03/28/2023 - 13:36 PDF icon अनुसूची १०.pdf

Invitation for Electronic Bids!!! (BPRM/Khotang/Work/NCB/01/2079/080,(BPRM/Khotang/Work/NCB/02/2079/080,(BPRM/Khotang/Goods/NCB/01/2079/080)

२०७९/०८० 10/21/2022 - 10:29 PDF icon notice.pdf

संझौता गर्न आउने बारे ।

२०७८/०७९ 05/25/2022 - 13:25

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । (BPRM/Internet/SQ/03/078/79)

२०७८/०७९ 05/05/2022 - 13:59

Re-Invitation for Electronic Sealed Quotations!!! (Build Broadband Network and Provide Internet Access Connectivity)

२०७८/०७९ 04/22/2022 - 12:29

Invitation for Electronic Sealed Quotations!!! IFB No.: BRM/INTERNET/SQ/03/078/079

२०७८/०७९ 03/28/2022 - 12:59 PDF icon Chait-14.pdf

Pages