FAQs Complain Problems

सूचना

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मौजुदा सूचीमा दर्ता हुनका लागि दिईने निवेदनको ढाँचा ८०/८१ 08/11/2023 - 15:00 PDF icon निवेदनको ढाँचा.pdf
तहवृद्धि दरखास्त फाराम तथा निवेदनको ढाँचा २०७९/०८० 06/21/2023 - 11:02 PDF icon तहवृद्धि दरखास्त फारामको ढाँचा.pdf, PDF icon तह वृद्धि निवेदन.pdf
वडास्तरीय अनुमगन समितिको प्रतिवेदन २०७८/०७९ 03/12/2023 - 15:06 PDF icon वडा अनुगमन समितिको प्रतिवेदन.pdf
करार प्राविधिक कर्मचारीको दरखास्त फाराम ८०/८१ 09/06/2022 - 16:47 PDF icon दरखास्त फाराम.pdf
प्रधानमन्त्री रोजगार केन्द्रको रोजगार सहायकस्तर पाँचौको पाठ्यक्रम २०७९/०८० 09/06/2022 - 11:20 PDF icon प्रधानमन्त्री रोजगार केन्द्रको रोजगार सहायकस्तर पाँचौको पाठ्यक्रम.pdf
प्रधानमन्त्री रोजगार केन्द्रको प्राविधिक सहायकस्तर पाँचौको पाठ्यक्रम २०७९/०८० 09/06/2022 - 11:19 PDF icon प्रधानमन्त्री रोजगार केन्द्रको प्राविधिक सहायकस्तर पाँचौको पाठ्यक्रम.pdf
प्रधानमन्त्री रोजगार केन्द्र अन्तर्गतका रोजगार सहायक पाँचौ र प्राविधिक सहायक पाँचौ पदको आवेदन फाराम २०७९/०८० 09/06/2022 - 11:09 PDF icon रोजगार सहायक पाँचौ र प्राविधिक सहायक पाँचौ पदको आवेदन फाराम.pdf
स्थानीय तह कर्मचारी का स मू फाराम २०७८/०७९ 07/15/2022 - 12:43 PDF icon स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको का स मू फाराम.pdf
सम्पति विवरणको खामको ढाँचा २०७८/०७९ 07/06/2022 - 21:16 उपलब्ध छैन
सम्पत्ती विवरण फाराम २०७८/०७९ 07/06/2022 - 17:42 PDF icon सम्पति विवरण फारम.pdf

Pages