FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सहकारी ऐन २०७५ ७५/७६ 05/06/2019 - 15:35 PDF icon सहकारी ऐन २०७५.pdf
संस्था दर्ता ऐन २०७५ ७५/७६ 05/06/2019 - 15:35 PDF icon संस्था दर्ता ऐन २०७५.pdf
शिक्षा नियमावली २०७५ ७५/७६ 05/06/2019 - 15:34 PDF icon शिक्षा नियमावली २०७५.pdf
विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ ७५/७६ 05/06/2019 - 15:33 PDF icon विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५.pdf
मेडपा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 05/06/2019 - 15:32 PDF icon मेडपा सञ्चालन कार्यविधि २०७५.pdf
बालकालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ऐन, २०७५ ७५/७६ 05/06/2019 - 15:31 PDF icon बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ऐन, २०७५.pdf
बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 05/06/2019 - 15:29 PDF icon बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५.pdf
प्रशासकीय कार्यविधि ऐन २०७५ ७५/७६ 05/06/2019 - 15:28 PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि ऐन २०७५.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ ७५/७६ 05/06/2019 - 15:27 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा सम्बन्धी ऐन २०७५.pdf
ज्येष्ठ नागरीक परिचय पत्र वितरण निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 05/06/2019 - 15:25 PDF icon ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०७५.pdf

Pages