FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
वराहपोखरी गाउँपालिकाको आर्थिक विधेयक, २०७८ २०७८/०७९ 08/19/2021 - 14:02 PDF icon आर्थिक विधेयक २०७८.pdf
विनियोजन विधेयक, २०७७ ७७/७८ 10/05/2020 - 13:35 PDF icon १. स्थानीय तहको विनियोजन विधेयक, २०७७.pdf
आर्थिक ऐन, २०७७ ७७/७८ 10/05/2020 - 13:34 PDF icon आर्थिक ऐन गाउँपालिका - 2.pdf
सहकारी ऐन २०७५ ७५/७६ 05/06/2019 - 15:35 PDF icon सहकारी ऐन २०७५.pdf
संस्था दर्ता ऐन २०७५ ७५/७६ 05/06/2019 - 15:35 PDF icon संस्था दर्ता ऐन २०७५.pdf
शिक्षा नियमावली २०७५ ७५/७६ 05/06/2019 - 15:34 PDF icon शिक्षा नियमावली २०७५.pdf
विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ ७५/७६ 05/06/2019 - 15:33 PDF icon विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५.pdf
मेडपा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 05/06/2019 - 15:32 PDF icon मेडपा सञ्चालन कार्यविधि २०७५.pdf
बालकालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ऐन, २०७५ ७५/७६ 05/06/2019 - 15:31 PDF icon बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ऐन, २०७५.pdf
बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 05/06/2019 - 15:29 PDF icon बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५.pdf

Pages