FAQs Complain Problems

सूचना

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

वराहपोखरी गाउँपालिकाको आ.व. २०८०।०८१ को १४औँ गाउँसभामा गाउँपालिका उपाध्यक्ष श्री भुवलराज राई ज्यूबाट प्रस्तुत बजेट तथा कार्यक्रम

८०/८१ 01/01/2024 - 16:56 PDF icon १४ औं गाउँसभा.pdf

आ.व. २०८०।०८१ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम

२०७९/०८० 06/25/2023 - 20:22 PDF icon आ व २०८०।०८१ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम.pdf, PDF icon अनुसूचीहरु.pdf

आ.व. २०८०।०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

२०७९/०८० 06/25/2023 - 19:50 PDF icon आ व २०८०।०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम.pdf

योजना तथा बजेट संशोधन तथा थप-घट गरिएको पुस्तिका (१२औँ गाउँसभा)

२०७८/०७९ 03/12/2023 - 14:43 PDF icon १२औं गाउँसभा.pdf

आ.व. २०७९।०८० को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम

२०७८/०७९ 06/26/2022 - 13:27 PDF icon वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम २०७९।०८०.pdf

आ.व. २०७९।०८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

२०७८/०७९ 06/26/2022 - 13:26 PDF icon वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम २०७८।०७९.pdf

वराहपोखरी गाउँपालिका खोटाङको दशौँ गाउँसभा आ व २०७८।०७९ मा प्रस्तुत योजना, बजेट तथा संशोधन कार्यक्रम

२०७८/०७९ 02/01/2022 - 12:41 PDF icon दशौँ गाउँसभा.pdf

आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम

२०७८/०७९ 07/27/2021 - 13:42 PDF icon बजेट ७८-७९.pdf

वराहपोखरी गाउँपालिकाको आठौँ गाउँसभामा पेश भएका बजेट तथा कार्यक्रमहरु, २०७७

७७/७८ 03/18/2021 - 11:38 PDF icon वराहपोखरी गाउँपालिकाको आठौँ गाउँसभा.pdf

बजेट पुस्तिका (आ व २०७७।०७८)

७७/७८ 01/19/2021 - 12:50 PDF icon SuTR.pdf

Pages