FAQs Complain Problems

सूचना

विद्यालयहरुमा रिक्त कार्यालय सहयोगी, कार्यालय सहायक (लेखा कर्मचारी), कम्प्युटर शिक्षक तथा बालविकास सहजकर्ताहरुको पदपूर्ति तथा अवकाश सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि