FAQs Complain Problems

सूचना

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
प्रशासकीय कार्यविधि ऐन २०७५ ७५/७६ 05/06/2019 - 15:28 PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि ऐन २०७५.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ ७५/७६ 05/06/2019 - 15:27 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा सम्बन्धी ऐन २०७५.pdf
ज्येष्ठ नागरीक परिचय पत्र वितरण निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 05/06/2019 - 15:25 PDF icon ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०७५.pdf
'घ' वर्ग निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 05/06/2019 - 15:24 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र कार्यविधि २०७५.pdf
गाउँसभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन २०७५ ७५/७६ 05/06/2019 - 15:14 PDF icon गाउँसभा सञ्चालन कार्यविधि २०७५.pdf
कृषी व्यवसाय प्रवर्धन ऐन २०७५ ७५/७६ 05/06/2019 - 15:14 PDF icon कृषी व्यवसाय प्रवर्धन ऐन.pdf
कार्य सम्पादन नियमावली २०७५ ७५/७६ 05/06/2019 - 15:13 PDF icon कार्यसम्पादन नियमावली २०७५.pdf
कार्य विभाजन नियमावली २०७५ ७५/७६ 05/06/2019 - 15:12 PDF icon कार्य विभाजन नियमावली २०७५.pdf
करार प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 05/06/2019 - 15:12 PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
कक्षा ८ को अन्तिम परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 05/06/2019 - 15:09 PDF icon कक्षा ८ को अन्तिम परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने कार्यविधि २०७५.pdf

Pages