FAQs Complain Problems

सूचना

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
एफ एम रेडियो सञ्चालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 05/06/2019 - 15:08 PDF icon एफ एम रेडियो सञ्चालन कार्यविधि.pdf
उर्जा विकास सम्बन्धि निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 05/06/2019 - 15:08 PDF icon उर्जा विकास सम्बन्धि निर्देशिका २०७५.pdf
आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने ऐन २०७५ ७५/७६ 05/06/2019 - 15:06 PDF icon आर्थिक कार्यविधि नियमितता तथा व्यवस्थित गर्ने ऐन २०७५.pdf
आपतकालिन कार्यसञ्चालन विधि २०७५ ७५/७६ 05/06/2019 - 15:03 PDF icon आपतकालिन कार्यसञ्चालन विधि २०७५.pdf
आ व २०७५।०७६ को वराहपोखरी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन ७५/७६ 09/21/2018 - 17:21 PDF icon विनियोजन ऐन २०७५।०७६.pdf
आ व २०७५।०७६ को वराहपोखरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन ७५/७६ 09/21/2018 - 17:19 PDF icon आर्थिक ऐन २०७५।०७६.pdf

Pages